ŽKK "Duga" Šabac

MARKETING

Ukoliko želite da postanete član porodice Ženskog košarkaškog kluba Duga, molimo Vas da nas kontaktirate putem emaila zkkduga@gmail.com ili broja telefona 0642328178. Možemo Vam ponuditi adekvatne uslove promocije na oglasnom prostoru sa kojim raspolažemo.

ZA MEDIJE

Poštovani predstavnici medija (novinari), sve zvanične informacije u vezi Ženskog košarkaškog kluba Duga možete naći na našoj web prezentaciji i one se smatraju punovažnim. Možete ih preuzimati i objavljivati u okviru svojih medija. U svakom trenutku nam se možete obrati putem emaila: zkkduga@gmail.com i upitati sve što vas interesuje.